O projektu

 • Svaranje novog tehnološkog rješenja koje će omogućiti gospodarski rast, a koje odgovara na potrebe hrvatskog gospodarstva.
 • Unaprjeđenje tehnologijske i znanstvene razine Hrvatske u odnosu na razvijene zemlje, tj. unaprjeđenje konkurentske sposobnosti na tržištu medicinskih usluga.
 • Poticanje inovacija koje će postojeći sustav unaprijediti do stupnja u kojem će biti primjenjiv u medicinske svrhe i kao takav uvelike doprinijeti kvaliteti zdravstvenih usluga i otvoriti put za stvaranje proizvoda temeljenih na znanju i visokoj tehnologiji.
 • Poticanje komercijalizacije rezultata istraživanja i kasniji  ulaz na tržište sofisticirane medicinske tehnike (ako se osiguraju financijski uvjeti za komercijalizaciju projekta).
 • Umrežavanje hrvatskih znanstvenika tehničkih i medicinskih sveučilišnih institucija kroz interdisciplinarne timove i njihovo povezivanje s poslovnim sektorom.
 • Povećanje istraživačke aktivnosti  i kapaciteta javnih visokih učilišta kao rezultat investicija u potrebnu istraživačku opremu.

Plan provedbe uključuje fazu industrijskog istraživanja i fazu eksperimentalnog razvoja.

Faza 1 – Industrijsko istraživanje
U sklopu prve faze provodit će se nabava istraživačke opreme i istraživanja koja uključuju ispitivanje kontinuiranog relativnog navođenja robota, istraživanje mogućnosti primjene standardnih industrijskih robota za operaciju i razvoj protokola i opreme za čovjek-robot (eng. Human-robot) interakciju. Spomenuta istraživanja provodit će se na Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Kliničkoj bolnici Dubrava. Tvrtka partner bavit će se optimizacijom programa i njihovog paralelnog rada, poboljšanjem komunikacijskih protokola, razvojem novog software-a za planiranje operacije, unapređenjem programskog sučelja i razvojem računalne simulacije za verifikaciju rada sustava. Na temelju rezultata istraživanja provedenih u prvoj fazi projekta odabrat će se odgovarajući tip robota i razviti upravljačke metode za primjenu u komercijalnoj verziji proizvoda.

Faza 2 – Eksperimentalni razvoj
Druga faza projekta obuhvaća izradu konstruiranih dijelova, alata, elektronike, postolja i dizajniranje vizualnog identiteta sustava. Paralelno će se provoditi klinička ispitivanja sustava kao i diseminacija projekta. Kao rezultat očekuje se potvrda istraživačkih ciljeva i prototip robotskog sustava za komercijalnu primjenu u neurokirurgiji.

Ciljevi

 • Komercijalni prototip robotskog sustava za primjenu u neurokirurgiji.
 • Edukacijski robotski sustava za obuku medicinskog osoblja.
 • Potvrda projektnih postignuća kroz klinička ispitivanja.
 • Ovladavanje novim znanjima i uvođenje novih tehnologija u medicinsku praksu.
 • Tehnologijski i znanstveni razvoj Hrvatske u području robotike.

Izrada i testiranje komercijalnog prototipa robotskog sustava za primjenu u neurokirurgiji

 • Implementacija odgovarajućih industrijskih robota s obzirom na pouzdanost, ponovljivost i preciznost.
 • Istraživanje i implementacija kontinuiranog relativnog navođenja robota pomoću stereovizijskog sustava.
 • Razvoj umjetne kože za robote i upravljačkih algoritama za interakciju s čovjekom.
 • Stvaranje atraktivanog vizualnog identiteta sustava.
 • Projektiranje i izrada odvojive mobilne platforme.
 • Razvoj centralnog softvera za upravljanje.
 • Razvoj sigurnosnih programskih rješenja.
 • Razvoj novog softvera za planiranje robotske operacije.
 • Kreiranje intuitivnog programskog sučelja za krajnje korisnike.
 • Virtualizacija rada sustava.
 • Razvoj i izrada prototipa komercijalnog robotskog sustava.

Izrada i testiranje edukacijskog prototipa robotskog sustava za primjenu u neurokirurgiji.

Osposobljavanje medicinskog osoblja za korištenje sustava.

Klinička ispitivanja

 • Provedba kliničkih ispitivanja u Kliničkoj bolnici Dubrava koristeći prototip istraživačke robotske stanice.

Promocija proizvoda i projekta

 • Prezentacija projekta preko konferencije za novinare i struku.
 • Odlazak na medicinski skup i prezentacija prototipa sustava.
 • Dani otvorenih vrata.
 • Objava znanstvenih radova u međunarodnim časopisima.

Zaštita proizvoda patentnom prijavom

 • Prijava patenta.
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.