Istraživačka grupa

Istraživački tim prijavitelja koji sudjeluje na projektu sastoji se od članova Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, Sveučilište u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Voditelj projekta je prof. dr. sc. Bojan Jerbić.  

Nositelj Projekta je Katedra za projektiranje izradbenih i montažnih sustava koja je dio  Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava. Znanstveni rad Katedre nastoji odgovoriti na ubrzani tehnološki razvoj koji je uvjetovan suvremenim sociološkim, znanstvenim, gospodarskim, tržišnim i ekonomskim čimbenicima te kao takav potiče skraćenje vremena, povećanje kvalitete i sniženje troškova razvoja proizvoda. Osnova suvremenih inženjerskih i proizvodnih djelatnosti pa tako i djelatnosti ove Katedre je integracija informacija i znanja, simulacija i analiza virtualnih proizvoda i proizvodnje te objektni pristupi i umjetna inteligencija. Pritom računalo kao sredstvo, u sprezi s odgovarajućim temeljnim, stručnim, ali i općim ("netehničkim") znanjima, predstavlja nezamjenjivi alat te se stoga, kao integralna tehnologija, isprepliće kroz većinu nastavnih sadržaja.

Istrižavačka grupa

 • prof. dr.sc. Bojan Jerbić,
 • prof. dr.sc. Gojko Nikolić,
 • prof. dr.sc. Mladen Crneković,
 • Filip Šuligoj, mag. ing. mech.,
 • dr. sc. Bojan Šekoranja, mag.ing.,
 
 • dr. sc. Marko Švaco, mag.ing.,
 • doc. dr. sc. Petar Ćurković, dipl. ing.,
 • dr. sc. Tomislav Stipančić, dipl. ing.,
 • Josip Vidaković, mag. ing. mech.,
 • Saša Kovačić, mag. ing. mech.,
 • Irena Slunjski, dipl. iur.

SD Informatika

Tvrtka S.D. Informatika d.o.o. osnovana je 1995. godine. Početna djelatnost tvrtke je bila izrada programskih rješenja u zdravstvu, što je i do danas glavni pokretač razvoja tvrtke.
2013. godine tvrtka dobiva „istraživačko-razvojni“ status svojih projekata od strane Ministarstva znanosti.
SD informatika posjeduje ljudske kapacitete i infrastrukturu potrebnu i jedinstvenu ekspertizu potrebnu za provedbu projekta što je dokazao u sličnim samostalnim projektima i u suradnji sa drugim visokim učilištima. U sklopu projekta njihov je zadatak razvoj programske aplikacije sustava: centralna aplikacija, korisničko sučelje, aplikacija za planiranje operacije i virtualizaciju sustava.
SD informatika ima usvojenu dugoročnu i srednjoročnu Strategiju poslovanja koja garantira nastavak razvojnih aktivnosti u području sustava s primjenom u medicini i zdravstvu. Pouzdanost i održivost daljnje suradnje dokazali su u sličnim projektima u suradnji sa drugim visokim učilištima od kojih su neki trenutno još u toku (FP7, BiCro).

Istraživačka grupa:

 • Siniša Drobnjak,
 • Domagoj Materni,
 • Mišela Šmit,
 • Tomo Stjepović.

Klinička bolnica Dubrava (Zavod za neurokirurgiju)

Klinička bolnica "Dubrava" je građevinski je najmodernija bolnica u državi i najmlađa Klinička bolnica u kojoj se izvodi nastava za studente Medicinskog, Stomatološkog i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Visoke zdravstvene škole Sveučilišta u Zagrebu, danas je obzirom na složenost dijagnostičkih postupaka i operacija  (mix case index) jedna od vodećih bolnica državnog značaja. Klinička bolnica Dubrava ima ključnu ulogu u sustavu zdravstvene zaštite pučanstva Grada Zagreba, Zagrebačke županije i regije sjeveroistočnog dijela Hrvatske, a redovitim pružanjem visokodiferenciranih dijagnostičkih i terapijskih postupaka i bolesnicima iz drugih regionalnih centra u Hrvatskoj. Prema odredbama Statuta Kliničke bolnice "Dubrava", koji je dobio je suglasnost Vlade Republike Hrvatske u KB Dubrava se provodi vrhunska zdravstvena djelatnost, nastavni rad te znanstveno istraživački rad. Na Zavodu za neurokirurgiju radi 11 doktora medicine (sedam specijalista neurokirurgije te dva specijalizanta neurokirurgije. U sklopu projekta RONNA članovi Zavoda za neurokirurgiju bit će uključeni u aktivnosti povezane s kliničkim ispitivanjem sustava.

Istraživačka grupa:

 • Prof. dr.sc. Darko Chudy, dr.med., specijalist neurokirurg,
 • Domagoj Dlaka, dr.med., specijalist neurokirurg,
 • Fadi Almahariq, dr.med., specijalizant neurokirurgije,
 • Dominik Romić, dr.med., specijalist neurokirurg,
 • Dr. sc. Vladimira Vuletić , specijalist neurolog.
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.